Biomassza - a zöld energia

A zöld energiáról

A megújuló energia és az alternatív energiaforrások mellett egyre nagyobb népszerűségnek örvend a biomassza felhasználásával előállított környezetbarát “zöld energia”.

A biomasszáról

Mi az a BIOMASSZA?

A biomassza ökológiai fogalom. Jelentése: biológiai úton létrejövő szerves anyag tömeg.
Az energia szektorban ez a szó akkor nyert értelmet, mikor a szén tüzelésű erőművekben a fás és lágyszárú termékek égetésével környezetbarát energiát kezdtek előállítani.

A mezőgazdaságból , erdészetből származó energetikai célra szolgáló biomassza a következőképpen csoportosítható:

Növényi eredetű biomassza: 

  • Hagyományos mezőgazdasági termények melléktermékei és hulladékai (szalma, kukoricaszár, repce, napraforgó stb.)
  • Erdőgazdasági és fafeldolgozási hulladékok (faapríték, -nyesedék, fűrészpor stb.)
  • Energetikai célra termesztett növények (fűfélék, fák: akác, nyárfa, fűzfa, takarmánynövények: cukorrépa, köles, rozs, repce stb.)

 

Állattenyésztési eredetű biomassza:

  • állattartás melléktermékei (silók , takarmányok, almok, trágyák, stb.)

 Vegyes eredetű biomassza: 

  • állati és növényi biomasszák keverten találhatók (trágya, komposzt  stb.)
    A termelési-felhasználási láncban elfoglalt helyük alapján a biomassza lehet elsődleges, másodlagos és harmadlagos.
  • Az elsődleges biomassza a természetes vegetáció, szántóföldi növények, erdő, rét, legelő, kertészeti növények, vízben élő növények.
  • másodlagos biomassza az állatvilág, gazdasági haszonállatok összessége, továbbá az állattenyésztés főtermékei, melléktermékei, hulladékai.
  • harmadlagos biomassza a biológiai eredetű anyagokat felhasználó iparok termékei, melléktermékei, hulladékai, emberi településeken keletkezet válogatott termékek.

Hírek, aktualitások

hamarosan…